Hoe leren organisaties van hun fouten? ‘Teamleiders hebben een belangrijke rol’

Hoe leren organisaties van hun fouten? ‘Teamleiders hebben een belangrijke rol’

Ieder mens maakt fouten, of je nu medewerker bent of teamleider. Maar hoe zorg je dat je als organisatie van die fouten leert? En hoe voorkom je ze in de toekomst? Nu.nl sprak over deze onderwerpen met organisatie- en ontwikkelpsycholoog Danny Mullenders en ondernemer Joriene Beks.

Onhandige fouten

Volgens Danny Mullenders zijn fouten vaak het gevolg van onhandigheid. Het gaat vaak niet om een doelbewuste actie of fout.

Hij geeft een mooi voorbeeld van een onhandige fout: “Ik gaf een training voor teamleiders over persoonlijke ontwikkeling. ‘Openheid van de directie richting de teamcoaches’ was één van de thema’s. Daarom was besloten dat de teamleiders en de directie samen de training openden. Vlak voordat de directie de ruimte verliet, zeiden ze doodleuk: ‘Morgen gaan we reorganiseren, maar denk daar nu maar niet te veel over na.’ De directie vertrok en liet alle supervisors stomverbaasd achter.”

Goed klimaat binnen de organisatie

Hoe voorkom je fouten? Het is van belang dat een team de fouten gezamenlijk herkent en erkent. Hiervoor is een veilig klimaat nodig. Volgens Mullenders zorgt psychologische veiligheid ervoor dat organisaties van fouten leren en deze voorkomen. Een veilig klimaat in een team bereik je door als teamcoach te zorgen dat iedere medewerker zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt. Hierdoor durven medewerkers meer van zichzelf te laten zien en zullen ze eerder vertellen over fouten die zij of anderen hebben gemaakt.

Laten we nog even naar het voorbeeld kijken. Hoe is deze onhandige fout besproken in de organisatie? “De teamleiders hadden direct in gesprek moeten gaan”, zegt Mullenders. “De directie had niet door dat ze een onhandige fout maakten. De supervisors zijn later het gesprek aangegaan en de directie stond toen open voor feedback.” Als de teamleiders en het senior management zich kwetsbaar opstellen en gezien en gehoord voelen, leert een organisatie van gemaakte fouten.

Een grote rol voor de teamleider

Volgens Joriene Beks zijn er drie sleutelbegrippen bij psychologische veiligheid. Het is een samenkomst van:

  • Vertrouwen
  • Open en eerlijkheid
  • Hoe het verschil te maken

Teamleiders hebben een belangrijke rol in het proces. Zij zorgen voor de juiste aandacht en werkvormen, waarmee ze zowel introverte als extraverte teamleden meenemen in het verhogen van de psychologische veiligheid.

In het bovenstaande voorbeeld gingen teamleiders na de eerste schrik, open en eerlijk het gesprek aan met de directie. Hierdoor leerde de directie van hun fout, werd het onderlinge vertrouwen vergroot en verbeterde de relatie tussen beide groepen. Zo zorg je voor een relatie waarin fouten sneller worden erkend en herkend.

Bron: Nu.nl