Burgerzaken teamleider gezocht?

Burgerzaken teamleider gezocht?

Bemiddeling via SkyWalker

Een teamleider burgerzaken is verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van een KCC team en het waarborgen van de Meestal geeft de supervisor ook uitvoering aan het personeelsbeleid en levert deze professional een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling van de kwaliteit van de dienstverlening.

Is jouw Klant Contact Centrum binnen een overheid op zoek naar een teamleider burgerzaken, dan ben je bij SkyWalker aan het juiste adres. Teamleider zitten namelijk meestal op een plek waar ze het naar hun zin hebben. Of ze weten wellicht niet dat jij naar ze op zoek bent. SkyWalker helpt je bij je zoektocht.

Vind je teamleider burgerzaken met behulp van een gespecialiseerde recruiter

SkyWalker heeft de beste recruiters in dienst die gespecialiseerd zijn in recruitment voor customer service. Ook als je een teamleider burgerzaken of publiekszaken zoekt, kun je bij ons terecht. Wij kijken verder dan alleen de vacature, wij willen namelijk de beste oplossing voor jouw organisatie.

Op die manier selecteren wij de beste kandidaten die precies zijn wat je nodig hebt voor een gemeente, de provincie, het rijk of een zbo. En zoek je een tijdelijke teamleider of wil je de professional voor langere tijd laten detacheren? Fulltime of parttime? Hoe concreter jij de zoekvraag maakt, hoe beter wij kunnen matchen. Uiteraard denken wij graag met je mee.

 • Kies je voor SkyWalker, dan kies je voor:
 • Ruime ervaring: al sinds 2007 dé specialist op het gebied van klantcontact en dienstverlening
 • Uitgebreid netwerk met meer dan 7.500 geschikte professionals
 • Enorme vakinhoudelijke kennis
 • Unieke combinatie van specifieke wervingskanalen, o.a. gebaseerd op Artificial Intelligence technologie
 • Efficiënte en snelle bemiddeling

Vind snel een teamleider burgerzaken

Taken en verantwoordelijkheden van een teamleider burgerzaken

De taken en verantwoordelijkheden van een teamleider burgerzaken lopen zeer uiteen per organisatie. Zo kan de teammanager bij een gemeente meer dan 30 medewerkers onder zich hebben en bij een zelfstandig bestuursorgaan leiding moeten geven aan 80 tot 110 medewerkers.

Een aantal taken en verantwoordelijkheden van de publiekszaken teamleider kunnen zijn:

 • Zorgen voor eenheid en structuur
 • Brede opgaven vertalen naar uitwerkingsopdrachten voor het team
 • Verantwoordelijk voor de realisatie van de kwalitatieve en kwantitatieve output op het gebied van burgerzaken
 • Zorgdragen voor het realiseren van de resultaatverplichting conform het werkplan, de professionalisering, de planning, de administratie en het budget
 • Op inspirerende en mensgerichte wijze medewerkers coachen en begeleiden en gesprekken met deze medewerkers voeren
 • Waar nodig klachten van klanten behandelen
 • Samenwerking tussen de afdeling burgerzaken en andere afdelingen van bijvoorbeeld de gemeente bevorderen
 • Het afdelingshoofd informeren en adviseren ten aanzien van het functioneren, de ontwikkeling en eventueel benodigde bijscholing van medewerkers
 • Bijdragen aan de innovatie en verdere verbetering van de (gemeentebrede) dienstverlening
 • Ervoor zorgen dat de medewerkers toegerust zijn om top dienstverlening te leveren en een kwalitatief goede Basisregistratie Personen te realiseren

Teamleider burgerzaken: welke vaardigheden zijn nodig?

Om elke medewerker burgerzaken op de juiste wijze leiding te kunnen geven, selecteren wij bij SkyWalker altijd teamleiders die beschikken over de juiste skills en vaardigheden. Deze vaardigheden zijn onder andere:

Communicatieve vaardigheden

De teamcoach burgerzaken moet uitstekend kunnen communiceren. Hij of zij kan goed luisteren en op een opbouwende manier feedback leveren. Wanneer een medewerker burgerzaken met een klacht of probleem niet bij de teamleider terecht kan of als er niets met de zorgen of een vernieuwend idee wordt gedaan, kan de relatie met de teamlead razendsnel afbrokkelen. Daarom zoeken wij altijd teamleiders met uitmuntende communicatieve vaardigheden.

Betrokkenheid van medewerkers kunnen vergroten

Als er geen verbinding is met de visie van de organisatie, dan lijkt de strijd om medewerkers te boeien en te binden bij voorbaat verloren. Teamleiders die hier wel in investeren, bouwen aan teams en mensen die bereid zijn om voor de organisatie te gaan. Een teamleider burgerzaken die je vindt bij SkyWalker:

 • Neemt de tijd om het waarom van het werk uit te leggen
 • Geeft aandacht aan en luistert naar de medewerkers
 • Zorgt ervoor dat teamleden positieve ervaringen met elkaar delen
 • Deelt vaker informatie over welke resultaten het werk van de medewerkers burgerzaken oplevert

Goed kunnen schakelen in verschillende belangen

Stel: de directie heeft een instemmings- of adviesaanvraag ingediend voor een bepaald voorgenomen besluit. Dit kan voor sommige groepen medewerkers gunstig uitpakken en voor andere juist ongunstig. Deze hebben allemaal hun eigen belangen. Een teamleider burgerzaken weet hiermee om te gaan. De teamlead weegt de verschillende belangen tegen elkaar af en maakt keuzes. Dit klinkt eenvoudig, maar is het niet. Onze teamleiders zijn hier zeer bedreven in en weten waar zij voor staan.

Proactief, nauwgezet werken en het overzicht behouden

Wellicht een open deur, maar zeker niet minder belangrijk. Zo kan een teamleider burgerzaken proactief bij moeten dragen aan kennisontwikkeling. En als de teamlead meer dan 100 medewerkers onder zich heeft, dan is het van groot belang om het overzicht te kunnen behouden.

Kwaliteitsgerichtheid

Een teamleider burgerzaken stelt continu hoge eisen aan de kwaliteit van het afgeleverde werk door accuraat handelen. Deze professional werkt volgens procedures en werkafspraken en draagt actief bij aan het verbeteren hiervan.

Leidinggevende kwaliteiten

De teamleiders die SkyWalker voor jou selecteert, kunnen richting en sturing geven aan de medewerkers en hen stimuleren tot actie. De teamleider kan een veilige situatie creëren waarin een medewerker burgerzaken zich optimaal kan ontwikkelen.

Wat verdient een teamleider burgerzaken?

Ben je op zoek naar een (nieuwe) teamleider burgerzaken en ben je benieuwd naar het salaris?

Het beroep teamleider burgerzaken is onderdeel van de beroepsfamilie Managers beleid en planning overheid. Het salaris van een burgerzaken teamleider begint bij ongeveer € 4.000,- per maand, gebaseerd op een 40-urige werkweek.

Het exacte salaris wordt gebaseerd op:

 • De opgebouwde ervaring van de teamleider
 • De vakbekwaamheid: hoeveel weet de teamleider van burgerzaken en de bijbehorende processen?
 • Opleiding & werk- en denkniveau
 • De beoogde verantwoordelijkheden van de teamleider
 • Demografie: moet de functie in de randstad of daarbuiten worden vervuld?
 • Toeslagen: zijn er toeslagen voor bijvoorbeeld feestdagen of bepaalde taken & diensten?

Daarom een teamleider burgerzaken via SkyWalker

Een teamleider burgerzaken is met de hulp van SkyWalker dus zo gevonden. Wij beschikken over een ruime database van gekwalificeerde professionals en weten waar wij naar moeten kijken als het aankomt op ervaring, competenties en vaardigheden.

Wij kijken graag kritisch en oplossingsgericht met je mee, zodat we de beste match kunnen vinden en jij zo snel mogelijk weer beschikt over een ervaren teamleider burgerzaken.

Een aantal andere organisaties gingen je overigens al voor, zo zeiden zij over SkyWalker onder andere het volgende:

“De contacten verlopen professioneel en er wordt kort op de bal gespeeld. Met succes!” – Coniche

“Continu heldere updates en SkyWalker heeft duidelijk veel kennis” – Carglass

“Inhoudelijke vakkennis, breed netwerk en proactieve aangename attitude” – Office Depot

Neem contact met ons op