Groningen Gepubliceerd op 08-01-2024

Teamleider Serviceloket

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Vacature Teamleider Serviceloket

Helaas, deze vacature Teamleider Serviceloket is inmiddels vervuld. Toch is het goed dat je bij SkyWalker terecht bent gekomen. Als gespecialiseerd werving- en selectie en interim management bureau voor het customer service vakgebied, heeft SkyWalker meer klantcontact-vacatures en aanvragen in bemiddeling. Klik hierboven op 'vacatures' en maak je keuze uit het overzicht van actuele teamleider vacatures. 

De Coordinator werkt in een uitvoeringsorganisatie en is dienstverlenend aan drie schadeketens waar veel politieke en bestuurlijke aandacht op gericht is. Deze ketens zijn sterk met elkaar verbonden. Het Serviceloket is het eerste aanspreekpunt voor de aanvrager van schaderegelingen als gevolg van mijnbouw, ook in het geval van vragen rondom een melding van een acuut onveilige situatie.

Het doel is een correct en volledig antwoord te geven op een klantgerichte en toegankelijke manier, waarbij zorg en aandacht voor de aanvrager de basis is. Dit kan zowel telefonisch, schriftelijk als via de e-mail. Het team is verantwoordelijk voor het kwalitatief beantwoorden van telefonische en schriftelijke vragen van aanvragers. Daarnaast ondersteunt het team de aanvrager bij het indienen en registreren van aanvragen, dit kan zowel telefonisch als digitaal. Er worden administratieve handelingen verricht in het klantdossier. Ook is het team verantwoordelijk voor het versturen van correspondentie richting de aanvrager. Binnen het Serviceloket ben je samen met Traffic, Praktijkbegeleiders, Coordinatoren en de Teammanagers verantwoordelijk voor de HR taken en de kwaliteitsverbetering van jouw team. Daarnaast bewaak je de kwaliteit van de werkzaamheden en stuur je op de afgesproken doelstellingen en KPI’s. Je geeft leiding aan verbeterprocessen om knelpunten op te lossen en/of serviceniveau te verbeteren.

Binnen jouw rol als Coordinator heb jij de volgende taken:

 • het uitvoeren van de HR cyclus en ontwikkelgesprekken voor het team Serviceloketmedewerkers (ca. 30 fte)
 • in samenwerking met Praktijkbegeleiders van het Serviceloket uitvoeren van kwaliteitsmetingen op telefoongesprekken en e-mail
 • het coachen van medewerkers op verbeteren van gespreksvaardigheden en schriftelijke communicatie i.s.m. Praktijkbegeleiders-bewaken van opvolging ontwikkelplannen medewerkers
 • het aanleveren van verbetervoorstellen t.a.v. het behouden en verbeteren van de kwaliteit van onze mondelinge en schriftelijke communicatie met aanvragers
 • het rapporteren en adviseren aan de teammanagers over de HR cyclus en de voortgang in kwaliteit

Profiel Teamleider Serviceloket

Eisen:

 • Minimaal afgeronde HBO-opleiding
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van het aansturen van teams met klantcontact
 • Aantoonbare werkervaring met het werken in ketens
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het opereren in een dynamische, politiek bestuurlijke en media gevoelige omgeving en je bent vaardig in het hanteren van tegengestelde belangen
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het bijdragen aan de kwaliteitsborging van de telefonische- en schriftelijke dienstverlening

Wensen:

Gewenste competenties:

 • Proactief
 • Samenwerken
 • Motiveren
 • Analyseren
 • Resultaat gericht

Aanvullende kennis:

 • Goede beheersing van Excel en cijfermatig inzicht is een pré
 • Werkervaring in een soortgelijke functie met soortgelijke werkzaamheden zoals benoemd in de opsomming van de opdrachtomschrijving
 • Stevige inhoudelijke gesprekspartner vanuit het perspectief klantcontact
 • Je schakelt gemakkelijk tussen beleid en uitvoering
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het bijdragen aan de kwaliteitsborging van de telefonische- en schriftelijke dienstverlening

Overige functiewensen:

 • Flexibel / stressbestendig / accuraat
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Een sparringpartner met overtuigingskracht
 • Flexibel en omgevingsbewust

Arbeidsvoorwaarden

Uren: 32-36 uur per week

Startdatum: zsm

Einddatum: 07 juli 2024  

Optie op verlenging: ja

Standplaats: Groningen

VOG screening

Bedrijfsprofiel

Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG; voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het Groningen veld en de gasopslag Norg afhandelt. Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken (inclusief Herstel in natura), immateriële schade en waardedaling van woningen. Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen met een projectenkantoor in Assen en heeft ruim 700 medewerkers. De komende periode gaat IMG zich nog bezig houden met nieuwe taken, zoals Duurzaam Herstel en gederfd woongenot.