Den Haag Gepubliceerd op 10-10-2023

Teammanager Klant

Huurcommissie

Vacature Teammanager Klant

Helaas, deze vacature Teammanager Klant is inmiddels vervuld. Toch is het goed dat je bij SkyWalker terecht bent gekomen. Als gespecialiseerd werving- en selectie en interim management bureau voor het customer service vakgebied, heeft SkyWalker meer teammanagement-vacatures en aanvragen in bemiddeling. Klik hierboven op 'vacatures' en maak je keuze uit het overzicht van actuele customer service vacatures. 

De Huurcommissie is in verandering en bouwt aan een nieuwe organisatie die begin 2024 gestalte krijgt. Deze verandering wordt ingegeven door meerdere factoren, waaronder: schaalvergroting (de Huurcommissie groeit in omvang), uitbreiding van ons takenpakket en de urgentie om onze doorlooptijden verder aan te scherpen.
De focus van de nieuwe organisatie ligt op de verdere professionalisering van onze bedrijfsvoering met een sterke focus op klant en kwaliteit. Dat doen we door zoveel mogelijk datagedreven te gaan werken.

Wij zoeken bij de positie van Teammanager Klant

In deze periode van transitie zoeken wij een stevige interim teammanager met uitstekende veranderskills en specifieke, aantoonbare gedegen kennis van en ervaring met (de implementatie van) datagedreven werken, de uitrol van strategisch capaciteitsmanagement en de selectie van goede (plannings-)tools.

Deze teammanager zal tijdelijk leidinggeven aan de volgende teams:

 • Team Planning
 • Team KCC (Klantcontactcentrum)
 • Team Klachten

Team planning

 • Het opstellen van een bedrijfsbrede plan van aanpak voor de uitrol van het capaciteitsmanagement 
 • Dagelijkse aansturing team Planning, borging planningsproces, tijdige totstandkoming nieuwe planningen
 • Periodieke afstemming met interne stakeholders (Manager Primair Proces en de coördinatoren Primair proces, zittingsvoorzitters) over de Planningen
 • Het geven van advies op het opgestelde Programma van Eisen Planningstool alvorens het aan de Ondernemingsraad wordt voorgelegd
 • Het (mede) beantwoorden van vragen van de projectgroep naar aanleiding van de door softwareleveranciers uitgebrachte offertes
 • Het (mede) toetsen van de POC van de beoogde leverancier

Team KCC

In 2024 moet de focus liggen op de opbouw van een sterk KCC-team met daarin medewerkers die verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen en zich sterk maken voor een zeer professioneel KCC-team met uitstekende resultaten. De lat ligt hoog. Dit vraagt een interim teammanager die:

 • Bereid is en in staat is om op uitstekende wijze leiding te geven aan het team KCC, en daarbij de ingezette lijn qua aansturing verder doorzet Doel is om hier een sterk team te bouwen (onze Special Forces). We hebben nu een aantal hele goede mensen, maar ook een aantal mensen die bijgestuurd moeten worden en die lijn moet worden voortgezet/afgemaakt
 • Een sterke focus op klantgerichtheid (extern en intern gericht) en KPI (bereikbaarheid, snelheid, kwaliteit). Enthousiasmerend, maar ook onverzettelijk
 • Een stevige en positieve uitstraling heeft met soft touch  (streng doch rechtvaardig), besluitvaardig en doortastend is
   

Team Klachten

 • Bewaken workload en afhandelingstermijnen, inzet KCC op eenvoudige klachten (onder regie van team Klachten)
 • In voorkomende incidentele gevallen: samen met collega uit team Klachten voeren van gesprekken met Ombudsman en/of klagende partij
 • Belemmeringen wegnemen, bijvoorbeeld door intern actie te ondernemen als zaken ergens stagneren (bv. snelle terugbetaling leges, met voorrang inplannen van een Vervalleverklaring)
 • Aanbevelingen van team Klachten n.a.v. behandelde klachten vertalen in een efficiënte, structurele feedback-loop richting primair proces. Dit in het kader van continu verbeteren

Arbeidsvoorwaarden

Uren per week: 36 uur per week

Looptijd van de opdracht: tot 1 april 2024

Optie op verlenging: ja

ZZP-er toegestaan: ja

Uurtarief: maximaal 85,- euro per uur, sterk afhankelijk van ervaring en niveau

Bedrijfsprofiel

De Huurcommissie is een onpartijdige en onafhankelijke organisatie die geschillen tussen huurders en verhuurders beslecht. De huurcommissie bestaat uit de Dienst van de Huurcommissie en het ZBO (zelfstandig bestuursorgaan). De dienst van de huurcommissie wordt geleid door de directeur. Dienst en ZBO worden aangestuurd door de Voorzitter van de Huurcommissie. De huurcommissie valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Zowel huurder als verhuurder kunnen bij de huurcommissie een procedure starten. Een procedure kan gaan over servicekosten, gebreken of de hoogte van de huurprijs. Als er sprake is van een servicekostenprocedure wordt een zogenaamd bureauonderzoek gedaan, gevolgd door een onderzoeksrapport. In andere procedures volgt een onderzoek in de woning (een onderzoek ter plaatse). De opgestelde rapporten van onderzoek vormen de basis van de uiteindelijke uitspraak in de zaak: de eenvoudiger zaken worden afgehandeld met een zogenaamde voorzittersuitspraak. Dit is een schriftelijke procedure. De meer ingewikkelde zaken worden ter zitting voorgelegd aan een zittingscommissie; partijen worden uitgenodigd om hun standpunten toe te lichten. De zittingen zijn òf hybride of (uitsluitend) digitaal.

Een zittingscommissie bestaat uit drie leden: de zittingsvoorzitter (in dienst van het ZBO), een lid van de huurderverenigingen in Nederland en een lid van de verhuurdersverenigingen in Nederland. De commissie wordt ondersteund door een commissie-secretaris (in dienst van de Dienst). 
Er worden jaarlijks zo'n 5000 onderzoeken in woningen gedaan en 500 zittingen. 

De Huurcommissie is in verandering en bouwt aan een nieuwe organisatie die begin 2024 gestalte krijgt. Deze verandering wordt ingegeven door meerdere factoren, waaronder: schaalvergroting (de Huurcommissie groeit in omvang), uitbreiding van ons takenpakket en de urgentie om onze doorlooptijden verder aan te scherpen.

De focus van de nieuwe organisatie ligt op de verdere professionalisering van onze bedrijfsvoering met een sterke focus op klant en kwaliteit. Dat doen we door zoveel mogelijk datagedreven te gaan werken.